Zwroty i reklamacje

Zwroty i Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wady towaru, Kupujący: 
  • może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi; 
  • w przypadku, gdy jest konsumentem, może nadto skorzystać z uprawnień określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r uznając, że nabyty przez niego towar jest niezgodny z umową. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową, lecz jedynie wówczas gdy  jest to możliwe z uwagi na specyfikę oferowanego towaru lub prawo żądania wymiany towaru na nowy, gdy ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy albo jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 
 2. Reklamacji nie podlegają w wady towaru wynikłe z niewłaściwego jego przechowywania.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym na adres: kontakt@plantafood.pl. 
 4. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie uszkodzonego lub wadliwego towaru na adres: Słodkie Hawo Loper Poland, ul. Koźmińskiego 24, 05-170 Zakroczym wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisaną wadą produktu i danymi korespondencyjnymi Kupującego oraz numerem rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowaną należność obejmującą koszty dostawy i odesłania towaru przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pouczeniu o odstąpieniu od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, i doręczenie go na adres pocztowy Słodkie Hawo Loper Poland, ul. Koźmińskiego 24, 05-170 Zakroczym, z jednoczesnym zwrotem na ten adres towaru, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, fabrycznie zapakowanym i kompletnym wraz z dowodem jego zakupu. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 3. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przelewem, w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na swój koszt.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć